Red Hot Choice

2YO Runners:
1
2YO Winners (stakeswinners):
1
2YO Wins:
1
2YO Earnings:
$20,835